مجموعه ورزشی شرکت فولاد (8)
مجموعه ورزشی شرکت فولاد (7)
مجموعه ورزشی شرکت فولاد (6)
مجموعه ورزشی شرکت فولاد (5)
مجموعه ورزشی شرکت فولاد (4)
مجموعه ورزشی شرکت فولاد (3)
مجموعه ورزشی شرکت فولاد (2)
مجموعه ورزشی شرکت فولاد (1)

مجموعه ورزشی شرکت فولاد

کارفرما : تن آسا

این مجموعه ورزشی متعلق به شرکت فولاد است که مجهز به دستگاه بدنسازی شرکت تن آسا سری TS که یک از بهترین سری های تولید شده در ایران توسط این شرکت است.

سری دستگاه هاTS
متراژ80 متر
نوع سالنبدنسازی

شهر

تهران