باشگاه بدنسازی برادران ناظمی شاهرود (10)
باشگاه بدنسازی برادران ناظمی شاهرود (9)
باشگاه بدنسازی برادران ناظمی شاهرود (8)
باشگاه بدنسازی برادران ناظمی شاهرود (7)
باشگاه بدنسازی برادران ناظمی شاهرود (6)
باشگاه بدنسازی برادران ناظمی شاهرود (5)
باشگاه بدنسازی برادران ناظمی شاهرود (4)
باشگاه بدنسازی برادران ناظمی شاهرود (3)
باشگاه بدنسازی برادران ناظمی شاهرود (2)
باشگاه بدنسازی برادران ناظمی شاهرود (1)

باشگاه بدنسازی برادران ناظمی شاهرود

کارفرما : تن آسا

باشگاه بدنسازی برادران ناظمی در شهر شاهرود در سال 1397 با مشارکت و همکاری مجموعه تن آسا با سری دستگاه بدنسازی POWER جهت ایجاد فضایی منحصر به فرد برای ورزشکاران شاهرود تاسیس گردیده است.

سری دستگاه هاPOWER
متراژ120 متر
نوع سالنبدنسازی

شهر

شاهرود

Related projects