مجموعه بدنسازی سایپا (9)
مجموعه بدنسازی سایپا (6)
مجموعه بدنسازی سایپا (5)
مجموعه بدنسازی سایپا (11)
مجموعه بدنسازی سایپا (10)
مجموعه بدنسازی سایپا (8)
مجموعه بدنسازی سایپا (7)
مجموعه بدنسازی سایپا (4)
مجموعه بدنسازی سایپا (3)
مجموعه بدنسازی سایپا (2)

مجموعه بدنسازی سایپا

کارفرما : تن آسا

تجهیز، نصب و راه اندازی مجموعه ورزشی بدنسازی سایپا یکی از پروژه های موفق شرکت تن آسا است. مجموعه ورزشی سایپا در زیربنای 500 متر با بهره گیری از سری دستگاه های LAND تن آسا می باشد.

سری دستگاه هاLAND
متراژ500 متر
نوع سالنچند منظوره

شهر

تهران

پروژه های مرتبط