باشگاه بدنسازی مجموعه مادر دزفول
باشگاه بدنسازی مجموعه مادر دزفول
باشگاه بدنسازی مجموعه مادر دزفول
باشگاه بدنسازی مجموعه مادر دزفول
باشگاه بدنسازی مجموعه مادر دزفول
باشگاه بدنسازی مجموعه مادر دزفول
باشگاه بدنسازی مجموعه مادر دزفول
باشگاه بدنسازی مجموعه مادر دزفول
باشگاه بدنسازی مجموعه مادر دزفول
باشگاه بدنسازی مجموعه مادر دزفول
باشگاه بدنسازی مجموعه مادر دزفول

باشگاه بدنسازی مجموعه مادر دزفول

کارفرما : تن آسا

مجتمع تجاری تفریحی مادر بزرگ‌ترین و مدرن‌ترین مجموعه تجاری تفریحی در جنوب غرب کشور به شمار می‌آید و از جمله جاهای دیدنی دزفول است. باشگاه بدنسازی مجموعه مادر توسط تیم حرفه ای و مجرب شرکت تن آسا از 0 تا 100 اجرا شده است. تمامی دستگاه های بدنسازی، تولیدات مجموعه تن آسا می باشد.

سری دستگاه هاLAND
متراژ300 متر
نوع سالنبدنسازی

شهر

دزفول

پروژه های مرتبط