باشگاه بدنسازی خیابان ستاری تهران
باشگاه بدنسازی خیابان ستاری تهران
باشگاه بدنسازی خیابان ستاری تهران
باشگاه بدنسازی خیابان ستاری تهران
باشگاه بدنسازی خیابان ستاری تهران
باشگاه بدنسازی خیابان ستاری تهران
باشگاه بدنسازی خیابان ستاری تهران

باشگاه بدنسازی خیابان ستاری تهران

کارفرما : تن آسا

باشگاه بدنسازی جناب آقای کشاورز واقع در خیابان ستاری تهران در متراژ 400 متر تجهیز شده با سری دستگاه های LAND از تولیدات تن آسا است. شرکت تن آسا همواره در سعی و تلاش است، با تولید لوازم بدنسازی و بهترین دستگاه های بدنسازی به جامعه ورزشی خدمت رسانی کند.

سری دستگاه هاLAND
متراژ400 متر
نوع سالنبدنسازی

شهر

تهران

Related projects