باشگاه بدنسازی تن ناز مراغه (2)
باشگاه بدنسازی تن ناز مراغه (3)
باشگاه بدنسازی تن ناز مراغه (4)
باشگاه بدنسازی تن ناز مراغه (5)
باشگاه بدنسازی تن ناز مراغه (6)
باشگاه بدنسازی تن ناز مراغه (6)
باشگاه بدنسازی تن ناز مراغه (6)

باشگاه بدنسازی تن ناز مراغه

کارفرما : تن آسا

یکی دیگر از پروژه های تن آسا در استان آذربایجان شرقی، شهرستان مراغه، تجهیز باشگاه بدنسازی مخصوص بانوان با لوازم‌بدنسازی و سری دستگاه های TS تولید شرکت تن آسا است.

سری دستگاه هاTS
متراژ200 متر
نوع سالنبدنسازی

شهر

مراغه

پروژه های مرتبط