باشگاه بدنسازی بنیاد مسکن شیراز
باشگاه بدنسازی مسکن شیراز
باشگاه مسکن شیراز

باشگاه بدنسازی بنیاد مسکن شیراز

کارفرما : تن آسا

یکی دیگر از پروژه های تن آسا تجهیز کامل باشگاه بدنسازی بنیاد مسکن در شهر بسیار زیبای شیراز است. از 0 تا 100 دستگاه های این مجموعه از سری تولیدات تن آسا است.

سری دستگاه هاTS
متراژ90 متر
نوع سالنبدنسازی

شهر

شیراز

پروژه های مرتبط