باشگاه بدنسازی ارومیه
باشگاه بدنسازی ارومیه
باشگاه بدنسازی ارومیه
باشگاه بدنسازی ارومیه
باشگاه بدنسازی ارومیه
باشگاه بدنسازی ارومیه
باشگاه بدنسازی ارومیه
باشگاه بدنسازی ارومیه

باشگاه بدنسازی ارومیه

کارفرما : تن آسا

شرکت تن آسا طراح و سازنده انواع دستگاه های حرفه ای بدنسازی خانگی و باشگاهی در پروژه ای جدید در راه اندازی باشگاه بدنسازی در شهر ارومیه برای جناب آقای منتظری انجام داده است.

سری دستگاه هاLAND
متراژ200 متر
نوع سالنبدنسازی

شهر

ارومیه

پروژه های مرتبط