باشگاه بدنسازی معین تهران
باشگاه بدنسازی معین تهران
باشگاه بدنسازی معین تهران
باشگاه بدنسازی معین تهران
باشگاه بدنسازی معین تهران
باشگاه بدنسازی معین تهران
باشگاه بدنسازی معین تهران
باشگاه بدنسازی معین تهران

باشگاه بدنسازی معین تهران

کارفرما : تن آسا

راه اندازی باشگاه بدنسازی معین در تهران با استفاده از سری دستگاه های بدنسازی باشگاهی حرفه ای TS برند تن آسا در زیربنای 300 متر زیر نظر شرکت تن آسا انجام شده است.

سری دستگاه هاTS
متراژ300 متر
نوع سالنبدنسازی

شهر

تهران

پروژه های مرتبط