باشگاه بدنسازی اصفهان
باشگاه بدنسازی اصفهان
باشگاه بدنسازی اصفهان
باشگاه بدنسازی اصفهان
باشگاه بدنسازی اصفهان
باشگاه بدنسازی اصفهان

باشگاه بدنسازی اصفهان

کارفرما : تن آسا

باشگاه بدنسازی سلاطین با مدیریت آقای بهنام خانی در استان اصفهان یکی دیگر از پروژه های موفق شرکت تن آسا می باشد. تاسیس باشگاه بدنسازی حرفه ای در مساحت 150 متر و مجهز به دستگاه های سری LAND تن آسا می باشد.

سری دستگاه هاLAND
متراژ150 متر
نوع سالنبدنسازی

شهر

اصفهان

پروژه های مرتبط