باشگاه بدنسازی تبریز
باشگاه بدنسازی تبریز
باشگاه بدنسازی تبریز
باشگاه بدنسازی تبریز
باشگاه بدنسازی تبریز
باشگاه بدنسازی تبریز

باشگاه بدنسازی در تبریز

کارفرما : تن آسا

تن آسا تولید کننده دستگاه بدنسازی باشگاهی, خانگی و لوازم بدنسازی با بیش از یک دهه سابقه افتخار همکاری با آقای شجاعی در تبریز برای تاسیس باشگاه بدنسازی ایشان در تبریز را داشته است.

سری دستگاه هاTS
متراژ400 متر
نوع سالنبدنسازی

شهر

تبریز

 

پروژه های مرتبط