باشگاه بدنسازی در مازندران
باشگاه بدنسازی در مازندران
باشگاه بدنسازی در مازندران
باشگاه بدنسازی در مازندران
باشگاه بدنسازی در مازندران
باشگاه بدنسازی در مازندران

باشگاه بدنسازی در مازندران

کارفرما : تن آسا

شرکت تن آسا تولید کننده دستگاه های بدنسازی باشگاهی، دستگاه بدنسازی خانگی، تجهیزات باشگاهی و تجهیزات کراس فیت در ایران است. یکی دیگر از نمونه پروژه های تن آسا تاسیس یک باشگاه بدنسازی با بهترین دستگاه های بدنسازی در مازندران برای جناب آقای مرتضی مشایخ و رشیدی در سه طبقه است.

سری دستگاه هاLAND
متراژ400 متر
نوع سالنبدنسازی

شهر

نوشهر