باشگاه بدنسازی در بوکان
باشگاه بدنسازی در بوکان
باشگاه بدنسازی در بوکان
باشگاه بدنسازی در بوکان
باشگاه بدنسازی در بوکان
باشگاه بدنسازی در بوکان
باشگاه بدنسازی در بوکان
باشگاه بدنسازی در بوکان
باشگاه بدنسازی در بوکان
باشگاه بدنسازی در بوکان
باشگاه بدنسازی در بوکان
باشگاه بدنسازی در بوکان
باشگاه بدنسازی در بوکان
باشگاه بدنسازی در بوکان
باشگاه بدنسازی در بوکان
باشگاه بدنسازی در بوکان

باشگاه بدنسازی در بوکان

کارفرما : تن آسا

شرکت تن آسا با داشتن بیش از یک دهه سابقه در زمینه تولید و طراحی برروز ترین دستگاه های بدنسازی باشگاهی و دستگاه بدنسازی خانگی افتخار همکاری با جناب آقای سلطانی جهت تاسیس صفر تا صد باشگاه بدنسازی در شهرستان بوکان را داشته است.

سری دستگاه هاTS
متراژ500 متر
نوع سالنبدنسازی

شهر

بوکان